top of page
LOGO MILENARI.png

Reglament  LA PORTALS 2024

Títol de la marxa: La Portals 2024
Classe: PD4
Data: 14 d'abril del 2024 // Hora: 8:30h
Caràcter de la prova: Pedalada Btt
Lloc de celebració: Montserrat
Punt de sortida: Collbató


Article 1r – Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de la Federació Catalana de Ciclisme o UCI.

L'edat mínima per participar a Portals és de 16 anys.

Article 2º – La Portals té un recorregut:

• Clàssic - 60 kilómetros y 1.500 D+

Article 3r – Aquells que no disposin de llicència de la Federació Catalana de Ciclisme o UCI, hauran d'abonar l'assegurança de dia de 5€ que ofereix l'organització. Aquesta assegurança tindrà cobertura única i exclusivament física del participant accidentat, però en cap cas no cobrirà danys materials com bicicleta, complements, roba, casc, aparells electrònics, etc.
Les llicències d'altres federacions com Triatló, FEEC, etc. no són vàlides per a aquesta marxa.

Article 4t - La Portals no és una carrera, sinó una marxa cicloturista no competitiva, per tant, tots els participants estan obligats a respectar tant la normativa del Servei Català de Transit, com els horaris i els controls disposats per l'organització.
A Can Massana (primer avituallament), es farà un tall horari. Des que passi el primer i fins a les 10.30 hores. A partir de les 10.30 hores quedarà tancada La Portals Classic.

Per tant, tots els participants que passin per Can Massana més tard de l'hora de tall (10:30h) i vulguin continuar se'ls traurà el dorsal i faran la resta del recorregut sota la seva responsabilitat, estant fora de la marxa. 

Article 5è – Les inscripcions s'obriran el dia 12 de desembre de 2023 a les 12.00 hores a través d'internet a la web www.laportals.cat.
El lliurament de dorsals es farà a l'Institut de Collbató - Carrer Tarragona 26 de Collbató amb el següent horari:

Dissabte 13 d'abril de 10.00 a 14.00 i 16.00 a 20.00 hores.
Diumenge 14 d'abril de 7:00 a 8:00 hores.

Article 6º - FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants Federats, cal presentar la llicència digital de la Federació Catalana de Ciclisme. No aportar la llicència implicarà el pagament de lassegurança de dia per import de 5€.


Article 7è – NO FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants No Federats, cal presentar el DNI; en cas de ser menor dedat, és imprescindible portar permís patern signat. Tots aquells que no el portin no hi podran participar. En cas de recollir el dorsal d'un company, cal presentar fotocòpia del DNI del participant.

Article 8è - Per recollir el dorsal, i bossa welcome pack, serà OBLIGATORI complir els articles anteriors.

Article 9è– El preu de la inscripció de La Portlas fins al 31 de gener és de 40€.

                  Del 01 de febrer al 01 d'abril el preu serà de 45€.

Article 10è – El fet d´inscriure's a La Portals implicarà l´acceptació d´aquest reglament.

Article 11º - La Portals es donarà per finalitzada a les 14.30 hores del dia 14 d'abril.

Article 12º - L'organització disposarà d'un vehicle escombra (bicicleta, moto o cotxe) per revisar el circuit darrere del darrer participant, aquest vehicle no recollirà cap participant, realitzarà les tasques de control de la marxa.

Article 13º - En cap dels casos l'organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments dels Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Municipal o Agents Rurals, i els mateixos ciclistes seran els responsables de les infraccions que puguin cometre.

Article 14º – L'organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant de qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran de ser coberts per ells mateixos.

Artícle 15º – Això no obstant, l'organitzador es reserva, sota el seu criteri, el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el transcurs de la marxa.

Artícle 16º – L'organitzador es reserva el dret de modificar aquest reglament d'aquesta prova.

 

 

                                        

 

 

 

1. La Portals 2024 tindrà una opció de recorregut, La Portals Clàssic. És molt recomanable per seguretat de cara als professionals i voluntaris que vetllen pels participants, per l'accés als avituallaments, al servei mecànic i atenció sanitària, que els participats portin el braçalet solidari.

2. Un Euro de cada inscripció de La Portals serà destinat a l'associació de Dent, “ASDENT”.

3. A cada control/avituallament de La portals hi ha un horari de pas màxim establert. Tot el que arribi passat aquest temps, es considerarà retirat de la marxa.

4. Els participants a La Portals hauran de portar el seu propi equip tant mecànic com de vestuari i logístic.

5. En cas que un participant es retiri de La Portals ho haurà de comunicar al control més proper o bé per telèfon al número d'informació 688850199 que està imprès al dorsal, dient el seu nom, cognom, número de dorsal i lloc on es troba.

6. L'organització no recollirà cap participant que estigui cansat o amb avaria, si s'escau, el participant haurà d'avisar del seu abandonament el control més proper i abandonar la marxa pels propis mitjans.

7. Si per causes de força major (meteorològiques, pandèmia, sanitària o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Portals, el C.E Lataca NO tornarà l'import de les inscripcions.

8. Es garanteix la privadesa de les dades personals.

9. Totes les imatges generades amb motiu de La Portals són propietat de l'organització i les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

10. A La Portals és obligatori utilitzar casc.

11. Queda totalment prohibit fer la marxa amb cap tipus de vehicle a motor d'explosió, però si es pot fer ús de bicicleta elèctrica.

12. Els canvis de titular fins al 14 de març tindran un cost de 5€ ia partir de l'11 de març no es permetrà cap canvi de titularitat.

13. A partir del 29 de febrer les inscripcions ja no tindran opció a la compra dels maneguets i tampoc es podran realitzar canvis de talla.

14. A partir del dia 14 de març, no es tornarà cap import en cas de baixa, sigui pel motiu que sigui (malaltia, canvi de torn a la feina, desplaçament laboral, accident, etc.), però si es guardarà els maneguets i la borsa obsequi a aquells participants que ho hagi demanat a l'hora de fer la inscripció i no pugui venir.

15. En cas de no poder participar, s'utilitzarà la següent política de devolucions:

    Data de cancel·lació abans de l'esdeveniment        Percentatge de reemborsament
           Més de 30 dies                                                         80%
           De 29 a 15 dies                                                        50%
           De 14 a 8 dies                                                          25%
           menysde 8 dies                                                          0%

16. Tot allò que sigui procedent fora del present reglament queda sota la decisió de l'organització.

17. La inscripció a La Portals dóna dret a utilitzar tota la infraestructura de la marxa (aparcament, avituallaments, zona de dutxa, renta bicis, senyalització, assistència bàsica en avituallaments, serveis mèdics, etc.).

18. L'organització recomana que tots els participants es facin una revisió de salut, sota la supervisió del metge, revisió mèdica, prova d'esforç, etc.
 
Entitat organitzadora: C. E. Lataca
Llicència núm.: 1.065
Domicili: C/ Pau Bertran, 25
Població: Collbató
Telèfon mòbil: XXXXXXXXX
NIF: G65197741
Correu electrònic: laportals@gmail.com

 ARTICLES ADDICIONALS

bottom of page